Sertificēta ergoterapeite terapijas procesā izmanto personas spējas, tehniskos palīglīdzekļus, adaptīvas aktivitāšu veikšanas stratēģijas, mērķtiecīgas aktivitātes un funkcionālo spēju atjaunošanas tehnikas, lai veicinātu iesaistīšanos un neatkarību ikdienas aktivitātēs, kā arī dalību sabiedrībā. Nodarbību laikā tiek veicināta sadarbība ar pacientu, viņa ģimeni, draugiem un aprūpētājiem.

Pieņem pacientus no 18 gadu vecuma.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES