Sertificēta arodveselības un arodslimību ārste sniedz maksas medicīniskos pakalpojumus – pēc darba devēja norīkojuma, saskaņā ar 2009. gada 10. marta MK noteikumiem Nr. 219. Veic darbinieku obligātās veselības pārbaudes.

SVEŠVALODU PRASMES