ARODVESELĪBAS UN ARODSLIMĪBU ĀRSTS

Sniedz maksas medicīniskos pakalpojumus – pēc darba devēja norīkojuma, saskaņā ar 2009. gada 10. marta MK noteikumiem Nr. 219 veic darbinieku obligātās veselības pārbaudes.

SVEŠVALODU PRASMES