Prakses tālruņa numuri: 29568426, 67414861
Tālrunis pierakstam 67797155.
Tālrunis mājas vizītēm, zvanot līdz plkst.15.00 67411464.

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki

 

Privātprakse ir neatkarīga ārstniecības iestāde un nav AS "Veselības centru apvienība" pakļautībā.