Sertificēts neirologs. Sertificēts algologs.

Kā neirologs konsultē pacientus ar dažādu veidu neiroloģiskām slimībām un dažādu neiroloģisku slimību izraisītām neiroloģiskām sekām, kā arī sniedz rekomendācijas nervu slimību profilaksē un nervu slimību rehabilitācijā un fizioterapijā.
Kā algologs konsultē pacientus ar dažādu veidu akūtiem un hroniskiem sāpju sindromiem un dažādu slimību izraisītām sāpēm, kā arī sniedz rekomendācijas sāpju sindromu profilaksē un sāpju rehabilitācijā un fizioterapijā.

Konsultē pieaugušos no 18 gadu vecuma.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES