Prakses tālruņa numurs: 29449725

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki