Prakses tālruņa mumurs: 22053113.

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki