Prakses tālruņa numuri: 67528961, 29517912

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki