Prakses tālruņa numurs: 65440003

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki