Papildus veic veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu ģimenes ārstes Trušņikovas Gaļinas aprūpē esošajiem pacientiem viņas ilgstošās prombūtnes laikā.

Prakses tālruņa numuri: 67137356, 22330681.

Pieraksts pa tālruni: 67136979.

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki