Prakses tālruņa numurs: 67137489

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki