Prakses tālruņa numurs: 67889838

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki