FIZIKĀLĀS UN REHABILITĀCIJAS MEDICĪNAS ĀRSTS

Izmeklē un ārstē pacientus, izmantojot arī fizikālās medicīnas metodes.
Izstrādā un vada individuālus rehabilitācijas plānus pacientiem, piesaistot nepieciešamos funkcionālos speciālistus.
Izsniedz atzinumus par atbrīvojumu no valsts valodas prasmes pārbaudes.
Pieņem pieaugušos un bērnus no zīdaiņu vecuma.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES