Ārste rezidente bērnu neiroloģijā novērtē bērna psihomotoro attīstību atbilstoši bērna vecumposmam. Veic konsultācijas tādu sūdzību gadījumā kā galvassāpes, reiboņi, attīstības aizture, uzvedības traucējumi, miega traucējumi, epilepsija, mācīšanās traucējumi, ar muskuļu sistēmu saistīti traucējumi, u.c.

Sniedz konsultācijas par bērniem no zīdaiņu vecuma jauniešus līdz 17 gadiem.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES