Prakses tālruņa numurs: 67799845

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki