Prakses tālruņa numurs: 26811005

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki