Prakses tālruņa numurs: 63427692

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki