Sertificēts ģimenes ārsts vada ģimenes ārsta praksi, nodrošinot primāro veselības aprūpi.
Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki