Prakses tālruņa mumurs: 27793228.

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki