Speciāliste no Ukrainas dove.png

Sniedz gastroenterologa konsultācijas – diagnostika par kuņģa-zarrnu trakta slimībam un to ārstēšanu.

Konsultē pieaugušos.

Sniedz valsts apmaksātus maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES

- vēl mācās. Tiek nodrošinâta saziņa valsts valodā.