Prakses tālruņa numurs: 65433482

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki