Prakses tālruņa mumurs: 67286673.

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki