ĶIRURGS

Sertificēts ķirurgs veic diagnostiku un konsultē ķirurģisku slimību gadījumos. Pieņem tikai pieaugušos.
Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES