Prakses tālruņa numurs: 25911551

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki