Speciālists no Ukrainas dove.png

Endoskopists veic pieaugušajiem un bērniem no 14 gadu vecuma endoskopiskos izmeklējumus.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES

- vēl mācās. Tiek nodrošinâta saziņa valsts valodā.