Ārste rezidente sniedz konsultācijas, veic diagnostiku, ārstēšanu, dinamisko novērošanu ausu, kakla un deguna slimību gadījumos. Pieņem pieaugušos un bērnus no 2 gadu vecuma.
Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES