Prakses tālruņa mumurs: 65428742

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki