Prakses tālruņa numurs: 67136003

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki