Sertificēta audiologopēde veic runas un valodas traucējumu diagnostiku un terapiju. Lasītprasmju un rakstītprasmju, fonoloģisko spēju novērtēšanu un terapiju pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Veic komunikācijas spēju, runas, fokācijas un rīšanas traucējumu diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju pieaugušajiem un bērniem. Veic valodas izpēti, izvērtēšanu un konsultēšanu pacientiem ar dažādiem neiroloģiskiem runas traucējumiem.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES