Prakses tālruņa numurs: 67591334

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki