Sniedz pieaugušajiem konsultācijas ar multiplo sklerozi un citām demielinizējošām CNS slimībām vai aizdomām par tām.

Sniedz maksas pakalpojumus.