Sniedz pieaugušajiem konsultācijas ar multiplo sklerozi un citām demielinizējošām CNS slimībām vai aizdomām par tām.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.