Konsultē pieaugušos pacientus pirms plānveida operācijām un manipulācijām. Veic vispārējo anestēziju un novēro pacientus pēcoperācijas posmā.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES