Prakses tālruņa numuri: 67704007,28662992

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki