Sertificēta fizioterapeite, sniedz konsultācijas, veic pacientu funkcionālā stāvokļa izvērtēšanu un ārstēšanu fizioterapijas ietvaros pieaugušajiem, sniedz rekomendācijas par ergonomikas pamatprincipiem.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES