Veic komunikācijas spēju, runas/valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju pieaugušajiem un bērniem. Konsultē par agrīnā vecumposma bērnu attīstību un psihomotorās attīstības traucējumiem. Veic agrīnās attīstības izvērtēšanu, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi bērniem no 1 līdz 3 gadu vecumam, kā arī veic agrīnās lasītprasmes izvērtēšanu ar Acadience (Dibels Next) testu pirmsskolas un skolas (1.–6. klase) vecuma bērniem. Veic oromiofunkcionālo terapiju.

Pieņem bērnus no 1 gada vecuma un pieaugušos.

Konsultē gan latviski, gan krieviski runājošus pacientus.

SVEŠVALODU PRASMES