Prakses tālruņa numurs: 25145220

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki