Prakses tālruņa numurs: 67562275

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki