Prakses tālruņa numurs: 67562275.

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki