Sertificēta arodveselības un arodslimību ārste specializējusies veselībai kaitīgu darba apstākļu izraisītu slimību diagnostikā un ārstēšanā, kā arī veic obligātās veselības pārbaudes, izvērtē darba apstākļus, to ietekmi uz cilvēka veselību un arī pretēji – darbinieka veselības stāvokļa atbilstību konkrētajai darba specifikai.

Sniedz maksas pakalpojumus.

Pieņem bērnus no 14 gadu vecuma un pieaugušos.

Nepieciešams darba devēja nosūtījums.

SVEŠVALODU PRASMES