Ārste rezidente konsultē pieaugušos un bērnus no 7 gadu vecuma, izstrādā un vada individuālās rehabilitācijas plānus pacientiem, piesaistot nepieciešamos funkcionālos speciālistus un izmantojot fizikālās medicīnas metodes. Konsultē pacientus pēc akūtiem notikumiem, traumām u.c.

Papildus pakalpojumi netiek veikti.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES