Izmanto:

• klasisko,
• segmentāro,
• sporta,
• ārstniecisko masāžu.

Sniedz pakalpojumus pieaugušajiem un bērniem no 13 gadu vecuma.

Sniedz maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES