ĶIRURGS

Sertificēts ķirurgs.

Sniedz pieaugušajiem ambulatoros pakalpojumus vispārējā ķirurģijā. Specializējies onkoloģijas ķirurģijā.
Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES