Pie sertificētas ergoterapeites var vērsties pēc dažādu veidu saslimšanām, augšējo ekstremitāšu lūzumiem un traumām, lai uzlabotu funkcionālās spējas. Sniedz konsultācijas par aktivitāšu, tehnisko palīglīdzekļu, vides pielāgošanu individuāli katram pacientam, kā arī par ergonomikas, enerģijas taupīšanas un locītavu aizsardzības principu ievērošanu ikdienā, lai atvieglotu ikdienas aktivitāšu veikšanu un uzlabotu vispārējo dzīves kvalitāti. Vecākiem sniedz konsultācijas par hendlinga principu ievērošanu bērnu aprūpē, lai atbilstoši bioloģiskajam vecumam veicinātu bērnu psihomotoro attīstību.

Konsultē visu vecumu pacientus.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES