Sniedz konsultācijas, grupu un individuālas nodarbības jebkura vecuma pacientiem ar dažādām slimībām, pārsvarā ar balsta/kustību sistēmas, nervu sistēmas traucējumiem.

Lai veicinātu neatkarību un/vai iesaistīšanos ikdienas aktivitāšu veikšanā, tiek izmantotas šādas metodes:

  • ikdienas aktivitāšu veikšanas trenēšana (pašaprūpe, brīvais laiks, produktivitāte);
  • izglītošana par ergonomiku, locītavu aizsardzības principiem, enerģijas taupīšanas tehnikām, kritiena risku;
  • mērķtiecīgu aktivitāšu izmantošana funkcionālā stāvokļa uzlabošanai/ aktivitātes pielāgošana pacienta funcionālajam stāvoklim;
  • rokas terapija;
  • kognitīvo funkciju trenēšana;
  • izglītošana par tehniskajiem palīglīdzekļiem un mājas vides pielāgojumiem (iespejamie pielāgojumu/ plīglīdzekļui veidi, sagādes iespējas).

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES