Sertificēta interniste piedalās autovadītāju medicīniskā komisijā.

Sniedz maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES