Sniedz dežūrārsta pakalpojumus pieaugušajiem un bērniem akūtu slimību vai hronisku slimību paasinājuma gadījumos, kad nav pieejams ģimenes ārsts. Neiroloģisko un iekšķīgo slimību dienas stacionārā sniedz pacientiem nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus gan akūtu slimību gadījumos, gan hronisku slimību paasinājuma gadījumos.

Sniedz valsts apmaksātus pakalpojumus ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu atvēlētā valsts budžeta ietvaros un maksas pakalpojumus ārpus pakalpojuma saņemšanas gaidīšanas rindas vai bez nosūtījuma.

SVEŠVALODU PRASMES