Sertificēta pediatre, bērnu dežūrārste. Pieņem pacientus ārpus ģimenes ārsta darba laika. Sniedz konsultācijas akūtos gadījumos, veic diagnostiku un ārstēšanu bērniem no zīdaiņu vecuma.

Sniedz valsts apmaksātus pakalpojumus bērniem un maksas pakalpojumus pieaugušajiem.

SVEŠVALODU PRASMES