Prakses tālruņa numurs: 29774352

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki