Prakses tālruņa numurs: 67527201

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki