Sertificēta interniste konsultē pieaugušos, veic diagnostiku un ārstēšanu pacientiem ar vairākām slimībām. Izvērtējot kopainu, individuāli piemeklē terapiju sirds asinsvadu, plaušu, gastroenteroloģisko, endokrinoloģisko, nefroloģisko un citu multisaslimšanu gadījumos. Veic diennakts asinsspiediena monitorēšanu.

Pieņem tikai pieaugušos.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES