Prakses tālruņa numurs: 22099668

 

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki