Sertificēta onkoloģe ķīmijterapeite veic onkoloģisko slimību diagnostiku, nodrošina turpmākās ārstēšanas gaitu, sniedz simptomātisku terapiju, veic onkoloģisko slimnieku dinamisku novērošanu.

Pieņem bērnus no zīdaiņu vecuma un pieaugušos.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES